Ons doel is van bezoekers terugkomende gasten te maken. Om dat mogelijk te maken, bouwen wij graag mee. Van concept naar product tot evaluatie. Wij gaan samen met u voor meer, beter en langer verblijf.
Vertel mij meer

U zoekt bezoekers?

Wij weten wie bezoekers zijn, wat ze willen en hoe we ze bereiken. En we kennen u: gemeente, stakeholders en intermediairs. Waar mogelijk verbinden we u met de doelgroep en met elkaar. Met ons centrale ‘Open data platform’ distribueren wij data vanuit één centrale plek naar relevante kanalen. Met prikkelende content zorgen wij ervoor dat mensen uw destinatie bezoeken én dat ze anderen enthousiasmeren. Daarnaast hebben we een nauwe band met de (inter)-nationale reis- en verblijfbranche. Ook hen verleiden we om uw destinatie op te nemen in hun aanbod.

We match. Samen maken we van bezoekers terugkomende gasten.

U ziet ontwikkelingskansen?

Wij denken graag mee. En we pakken aan. Om bezoekers te krijgen én te behouden, moet een bezoek de moeite waard zijn. Door onze brede én diepe kennis van de regio, weten wij hoe we een gebied beleefbaar en waardevol maken. Gericht op de doelgroep, gericht op schaalvergroting. Met onze poten in de Brabantse klei en onze voelsprieten in de wereld van vandaag en morgen zijn wij een volwaardig partner in gebiedsontwikkeling. Wij bouwen graag mee.

We make. Van concept naar product tot evaluatie.

U zoekt een positie op de markt?

Wij zorgen voor de juiste look and feel en hangen namens u de vlag uit. Met een duidelijke positionering en spannende, maar passende branding claimen we samen een herkenbare plek in de markt voor úw destinatie. Met een on- en offine middelenmix waarmee bezoekers niet om u heen kunnen. Ons doel is om Noordoost Brabant breed te promoten. Wij vertellen uw verhaal, passend in het perspectief van de omgeving.

We mark. Wij gaan voor meer, beter en langer verblijf.

Meer, beter, langer verblijf

Krachtenbundeling zorgt voor groei

Bestemming Noordoost-Brabant biedt uw sterke lokale identiteit en destinatie overschrijdende programma’s aan de juiste bezoekersgroepen. Dit zorgt voor meer, beter en langer verblijf = economische groei. Daarnaast dragen we bij aan krachtenbundeling van lokale- en regionale partijen.

‘Samen met het team van Bestemming Noordoost-Brabant bouwen we al jaren aan een sterk digitaal vrijetijdsplatform voor de hele regio: een partner die met ons meedenkt van concept tot product’

Redactieraad
Gemeente Meierijstad

Waarom investeren
in Toerisme & Recreatie

Het economisch belang van toerisme stijgt al jaren. Bestedingen van zowel binnen- als buitenlands toerisme groeien. De randstad is vol en de komende jaren gaan regio’s nog meer profiteren van de spreiding van toeristen. Een goede infrastructuur en wervend toeristisch aanbod is daarbij cruciaal. Bestemming Noordoost-Brabant helpt u hierbij.

Ja, wij gaan samen voor meer, beter, langer verblijf!

Laat uw gegevens hier achter en wij nemen contact met u op!
U ontvangt een reactie binnen 2 werkdagen.