Feiten

Meten is weten

Het economisch belang van toerisme stijgt al jaren. Het bestedingsniveau van zowel binnen- als buitenlands toerisme groeit. De randstad is vol en de komende jaren zullen regio’s nog meer profiteren van de spreiding van toeristen. Een goede infrastructuur en een wervend toeristisch aanbod is daarbij cruciaal.

Het aantal banen in de toeristische sector in Nederland is in 2018 gestegen. Het aandeel van de toeristische sector in het totaal aantal banen nam toe. Wat opvalt is de sterke groei van het aantal Duitse gasten. Maar ook België en Groot-Brittannië zijn hardlopers te noemen. Voor de gasten uit onze buurlanden is Nederland door de ligging en attracties een aantrekkelijke bestemming voor een kort verblijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aandeel herhaalbezoekers onder deze bezoekers groot is.

Bron: CBS/NBTC

ROI in perspectief

Zowel structureel als gericht in een (doelgroep-)campagne is er altijd sprake van een online omgeving. Uw investering kan het volgende perspectief bieden:

Stedelijke destinatie

omvang: 100.000 inwoners

Regionale destinatie

(bijv. natuurgebied De Maashorst)

Gemeenten kleinere omvang

omvang: 20.000 – 40.000 inwoners

Stedelijke destinatie

omvang: 100.000 inwoners

1.000.000 online bezoekers
conversie-percentage 4%
dagbesteding toerist in euro

Economische bijdrage aan de destinatie:

€ 1.520.000,-

Indicatie gemiddelde kosten op jaarbasis:

€ 75.000,-

Regionale destinatie

(bijv. natuurgebied De Maashorst)

200.000 online bezoekers
conversie-percentage 4%
dagbesteding toerist in euro

Economische bijdrage aan de destinatie:

€ 304.000,-

Indicatie gemiddelde kosten op jaarbasis:

€ 50.000,-

Gemeenten kleinere omvang

omvang: 20.000 – 40.000 inwoners

100.000 online bezoekers
conversie-percentage 4%
dagbesteding toerist in euro

Economische bijdrage aan de destinatie:

€ 152.000,-

Indicatie gemiddelde kosten op jaarbasis:

€ 25.000,-

Bronnen: Google Analytics, Retail, NRIT, Insiders, NBTC

Waarom investeren in Toerisme & Recreatie?

+6,9%
sterk groeiende sector: 2016-2017

8,2 miljard economische omvang branche

aandeel toerisme i.r.t. totale economie tussen 2010-2017. groei van 3,1% naar 4,3%

werkgelegenheid
kende een stijging van +3,5% daarbinnen was de stijging van toerisme/recreatie +18%

+3,9%
groei binnenlandse bestedingen in 2017

werkgelegenheid sector
445.000 VTE

(voltijdequivalenten)

groei van de totale toeristische bestedingen 2010 – 2017. (+28%)van 59,5 naar 82,1 miljard.

Ja, wij gaan graag voor meer, beter, langer verblijf!

Meer informatie?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak of stuur een bericht. 
Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.